Click Here to show/hide new changes:

Electrical Measurement (92-1)


  نكات جاري:
 • امشب دیگه نمی‌تونم ادامه بدم. باقی باشه فرداشب.
 • نمرات را شنبه صیح به آموزش تحویل می‌دهم. اعتراض تا 9 شب روز جمعه است.
 • من برگه‌ها را تصحیح می‌کنم و نمرات را به ترتیب در سابت upload می‌کنم. ببخشید از بس دیر شده مجبورم اینکار را بکنم.
 • برگه‌های ماشینهای AC و DC تمام شد و تا دوشنبه شب زمان اعتراض است و سه‌شنبه صبح برای آموزش ارسال می‌گردد. برگه‌های اندازه‌گیری را شروع کردم و احتمالا تا سه‌شنبه شب تمام می‌‌شود. بعد از آن ریاضیات مهندسی.
 • با عرض شرمندگی بسیار. متأسفانه به تصحیح برگه‌ها نرسیدم. اول ماشینهای AC و DC را تصحیح می‌کنم. بعد اندازه‌گیری و بعد ریاضیات مهندسی پیشرفته. هر کدام رو هم تصحیح کنم فرداش به آموزش می‌فرستم. ببخشید که این کار رو می‌کنم ولی خیلی دیر شده.
 • متأسفانه به تصحیح نرسیدم. تا پنجشنبه اعلام می‌کنم.
 • نمرات روز دوشنبه هفته مورخ 1392/11/07 بعد ساعت 9 شب اعلام می‌شود و فقط همان شب تا ساعت 12 شب وقت اعتراض است و صبح روز سه‌شنبه برای دانشگاه ارسال می‌گردد.
 • کلاس روز سه‌شنبه مورخ 1392/08/07 تشکلیل نمی‌گردد.
 • لطفا براي ديدن روش نمره دادن اینجا کليک کنيد.
 • سرفصلها و زمان امتحانات در این ترم به شرح زیر است:
  سرفصل دروس و جلسات به شرح زیر است:
  موضوع فصل 1: كليات فصل 2: مشخصات ايستاي دستگاه اندازه‌گيري فصل 3: مشخصات پوياي دستگاه اندازه‌گيري فصل 4: خطاها فصل 5: اسيلوسكوپ فصل 6: اسبابهاي قياسي فصل 7: گالوانومتر فصل 8: دستگاه‌هاي آهن‌گردان فصل 9: دستگاه‌هاي الكترواستاتيكي فصل 10: دستگاه‌هاي الكتروديناميكي فصل 11: دستگاه‌هاي القائي فصل 12: پلها
  پيش‌نياز - مدار I: تحليل AC و DC كنترل يا سيگنال - - - ماشين I: كار و انرژي ماشين I: كار و انرژي ماشين I: كار و انرژي ماشين I: كار و انرژي ماشين I: كار و انرژي مدار I: تحليل AC و DC
  جزوات و جلسات روز سه‌شنبه 1392-06-26
  1392-07-02
  1392-07-09
  1392-07-16
  1392-07-23 1392-07-30 1392-08-21
  1392-09-12
  1392-09-19
  1392-09-26
  - - - - - - -

  شماره امتحان امتحان 1 امتحان 2 امتحان 3 امتحان پایان‌ترم
  تاریخ 1392/07/30 1392/09/05 1392/09/19 1392/10/16
  ساعت 08:00 تا 08:15 08:00 تا 08:15 08:00 تا 08:15 14:00 تا 16:30
  مواد امتحان سؤالات 1 تا 69 سؤالات 70 تا 94 سؤالات 95 تا 116 مبحث 1: سؤالات 1 تا 69
  مبحث 2: سؤالات 70 تا 94
  مبحث 3: سؤالات 95 تا 116
  مبحث 4: سؤالات 117 تا 129


Electrical Measurement (92-1)

RowName & FamilyIDFinal Grade: 4: 21
A0190093155715.75
A0290031270218.75
A0388035068110
A0490051120118.75
A0590038618716.75
A0690118476015.25
A0789027265616.25
A0891028112917.75
A0990057740119.5
A1091002415620
A1189034456815.25
A1289034486920
A1390031294719.5
A1489034487210
A1590049745216.75
A1691070502920
A1791035438319.5
A1891006464220
A1991016625015.75
A2091036346920
A2190030987116.75
A22910136428
A2389034491113
A2489034491318.75
A2590017180618.25
A2691033991315.25
A2790123098616.25
A2891015055416.75
A2991001608120
A3091016567720
A3191001136220
A3289034495617.25
A3388035072317.25
A3490031060313.5
A3586034412417.75
A3691018671420
A3788035072915.75
A3891006927320
A3992204705320
A4089108769718.75
A4189108742019.5
A4289108996318.25
A4390119757518.25
A4490049735518.75
A4589034502220
A4691022392520
A4788035059120
A4891002155417.75
A4989034504018.75
A5089120829012
A5189034505713.5
A5290049509518.25
A53891088708
A5489034507220
A5589034509020
A5691035247820
A5790118881514
A5890059600420
A5991030093019.5
A60890345103
 
Hint
n(number of student) a{(Average),(Average by Absent=9.75)} v{(Variance),(Variance by Absent=9.75)} f(number of failed student) b(number of absent student) m(maximum score) i(minimum score)
n(60) a{(17.71),(17.31)} v{(2.55),(3.04)} f(0) b(3) m(20) i(10)

'.Vertical bars chartVertical bars chart