Click Here to show/hide new changes:

Power Systems Dynamics I (MSc) (90-1)

  نكات جاري:
 • با عرض معذرت به اطلاع دانشجويان عزيز مي‌رسانم به علت مسافرتي که در تابستان پيش رو دارم مي‌خواهم نمرات را به صورت زير ارسال کنم: اولا نمرات را در 2 ضرب کرده‌ام. ثانيا به همه 2 نمره تحت عنوان پروژه ارفاق کرده‌ام و به دو دانشجويئ که وقت بسيار براي اين درس گذاشته‌اند 3 نمره دادم. ثالثا کف نمرات را 16 گرفته‌ام.در ضمن هر کسي اعتراض دارد به من ايمبل بزند.اول خرداد نمرات را به آموزش مي‌دهم.
 • کلاس جبراني به هفته بعد از امتحانات پاياني اين ترم موکول شد.
 • عکس هاي‌حادثه رخ داده در واحد 3 نيروگاه ايرانشهر را مي‌توانيد از اينجا دانلود کنيد.
 • قابل توجه دانشجويان عزيز تاريخ کلاس جبراني به 1391/02/13 ساعت 10 تا 19 تغيير کرده است. امتحان نيز در تاريخ 1391/02/22 از ساعت 13 الي 15 گرفته مي‌شود. در ضمن از پروژه ها هم صرفنظر شد.
 • يك جلسه در روز چهارشنبه مورخ 1391/01/30 از ساعت 10 تا 19 گذاشته مي‌شود و چند مبحث باقيمانده از روي كتاب درس داده مي‌شود. سپس يك امتحان در روز جمعه تاريخ 1391/02/08 ساعت 13 تا 15 گرفته مي‌شود. اين امتحان هم 10 نمره دارد كه جمعا 20 نمره مي‌شود. اين امتحان از مباحثي است كه در روز چهارشنبه درس داده شده است. نمرات فرداي امتحان براي آموزش ارسال مي‌شود.
 • نمرات را داده‌ام. به نكات زير دقت كنيد:
  • اين نمره 10 نمره از نمره نهائي مي‌باشد.
  • به نظرم كه بهتر است 4 جلسه درس داشته باشيم و من يك امتحان 7 نمره اي بگيرم و 4 نمره هم براي پروژه‌ها بگذارم.
  • پروژه‌ها بدين صورت است كه تعدادي در پائين آمده است و تعدادي هم سر كلاسهاي بعدي مي‌دهم.
  • لطفا دقت كنيد كه كساني كه نمراتشان پائين است خود را افتاده فرض كنند و درس را دوباره بگيرند. بعدا به من نگوئيد كه اگر مي‌دانستيم كه مي‌افتيم زودتر مي‌گرفتيم.
  • زمان برگزاري كلاسها را به زودي در همين سايت اعلام مي‌كنم. احتمالا 2 روز كلاس كه در 2 هفته برقرار مي‌شود خواهد بود. دقت كنيد كه اگر سر كلاس نيائيد نمي‌توانيد به سؤالات جواب دهيد.
  • اگر كسي اعتراض دارد بايد تا روز چهارشنبه يك ايميل به من بزنيد. براي ديدن صورت سؤالات با جواب مربوطه اينجا كليك كنيد.
 • امشب ورقه‌ها را صحيح نمي‌کنم. نمرات را سه‌شنبه شب در سايت خودم اعلام ميکنم و تا ساعت 11 شب وقت اعتراض داريد.
 • دانشجويان عزيز دقت فرمائيد. امتحان پايان‌ترم تا جائي است كه درس داده‌ام و 10 نمره دارد. بعد از آن درس را طي جلساتي كه با پروژه همراه است مي‌دهم و نمره را كامل مي‌كنم. دقت فرمائيد كه پروژه‌هائي كه تا كنون سر كلاس داده‌ام و بعد از امتحان پايان‌ترم هم مي‌دهم 10 نمره دارد.
 • دانشجويان عزيز دقت فرمائيد. كلاسهاي روز جمعه مورخ 1390/09/11 و چهارشنبه 1390/09/16 تشكيل نمي‌گردد. البته شب قبل از اين دو روز سايت را چك كنيد. چون ممكن است كه كلاسها تشكيل گردد. اگر اطلاع ديگري ندادم اين دو روز كلاس تعطيل است.
 • تعدادي از دانشجويان در مورد طرز سؤال دادن در اين درس سؤالاتي داشتند. همانطور كه در سايت نوشته‌ام، سؤالات در پايان‌ترم جزوه باز است و بيشتر مفهومي بوده و از مفاهيمي است كه در سر كلاس عنوان مي‌شود. دانشجوياني كه سر كلاس مي‌آيند به راحتي مي‌توانند تمامي نمره را كسب كنند. مثلا سؤال خواهم داد كه چرا در نظر مي‌گيريم كه از محور d روي محور q ولتاژ چرخشي داريم ولي از محود d نداريم و يا مفهوم T'do چيست و چه فرقي با T'd دارد و ....
 • پروژه‌ها را در قسمت پائين گذاشته‌ام. اين هفته پروژه‌ها را تحويل مي‌گيرم.
 • كم‌كم دارم نرم‌افزارها را در يك سايت upload مي‌كنم و لينكهايش را برايتان مي‌گذارم. اميدوارم كه اين سايت به مشكل نخورد. براي ديدن ليست فيلمهاي upload شده اينجا كليك كنيد.
 • کلاسها از تاريخ چهارشنبه 1390/08/04 تا تاريخ سه‌شنبه 1390/08/10 تشکليل نمي‌گردد. دقت کنيد که کلاسهاي روز چهارشنبه تشکيل مي‌گردد.
 • لطفا براي ديدن روش نمره دادن اينجا کليک کنيد. کتاب مرجع براي اين درس كتاب ديناميك سيستمهاي قدرت نوشته دكتر كراري است.
 • سرفصلها و زمان امتحانات در اين ترم به شرح زير است:
  پروژه‌:
 • پروژه 7: بگوئيد چرا براي وصل ژنراتور سنكرون به يك باس بي‌نهايت از VB*sind+j*VB*cosd استفاده مي‌شود بجاي VB*cosd+j*VB*sind. مهلت: 1390/10/02
 • پروژه 7: بگوئيد چرا براي وصل ژنراتور سنكرون به يك باس بي‌نهايت از VB*sind+j*VB*cosd استفاده مي‌شود بجاي VB*cosd+j*VB*sind. مهلت: 1390/10/02
 • پروژه 6: يك ژنراتور سنكرون در PSCAD كشيده و به يك بار محلي وصل كنيد. مقدار وروديها را ثابت بگيريد. جوابها را با حل معادلات عددي در Mathematica مقايسه كنيد. مهلت: 1390/10/02
 • پروژه 5: روابط مربوط به محاسبات لاپلاسي مربوط به ثابتهاي زماني را در نرم‌افزار Mathematica حساب كنيد. مهلت: 1390/10/02
 • پروژه 4: روابط مربوط به توان در محور به كمك محور d و q را در نرم‌افزار Mathematica حساب كنيد. مهلت: 1390/10/02
 • پروژه 3: روابط مربوط به صفحات 40 و 41 كتاب را با نرم‌افزار Mathematica حساب كنيد. مهلت: 1390/10/02
 • پروژه 2: يك ترانس را به يك بار وصل كنيد و نشان دهيد با كشيدن بار شار هسته تغيير مي‌كند. مهلت: 1390/10/02
 • پروژه 1: در نرم‌افزار PSCAD يك بار 3 فاز را به يك منبع 3 فاز وصل كنيد و شكل موج جريان و ولتاژ را ببينيد و تحليل كنيد. مهلت: 1390/10/02
  سرفصل دروس و جلسات به شرح زير است:
  موضوع فصل 1: كليات فصل 2: مدلسازي ماشين سنكرون
  برآورد جلسات 1 2
  جلسات 1390-07-01: غيبت
  1390-07-08: غيبت
  1390-07-15: غيبت
  1390-07-23
  1390-06-30
  1390-08-06: غيبت
  1390-08-13
  1390-08-20
  1390-08-27
  1390-09-04: غيبت
  1390-09-11: غيبت

Power Systems Dynamics I (MSc) (90-1)

RowNameIDFinal Grade: 6: 20
A0190081760016
A02900817619 17
A03900856465
A0490083336616
A05900867791 16.33
A06900817665 16.67
A07900866515 18
A08900860018 17.67
A09900817776 18.67
A10900817737 16.33
A11900817761 20
A12900863939 16.67
A13900817476 18.33
A14900817669 17.67
A1590081755116
A16900817407 17.67
A17900854891 18.67
A18900817447 18.33
A19900859734 18
A20900817475 20
A2190081740620
 
Hint
n(number of student) a{(Average),(Average by Absent=9.75)} v{(Variance),(Variance by Absent=9.75)} f(number of failed student) b(number of absent student) m(maximum score) i(minimum score)
n(21) a{(17.7),(17.32)} v{(1.31),(2.13)} f(0) b(1) m( 20) i(16)

'.Vertical bars chartVertical bars chart