Click Here to show/hide new changes:

Power Systems Protection (91-2) (t)


  نكات جاري:
 • یکی از دانشجویان فصل 1 و 2 را پاکنویس کرده است. می‌توانید از اينجا دانلود کنيد.
 • روز شنبه مورخ 1392/02/14 رفع اشکال فیوز و جزوه مربوط به هماهنگی توزیع است و بعد از آن امتحان می‌گیرم.
 • فایل مربوط به حفاظت توزیع که علاوه بر جزوه باید مطالعه کنید را از اینجا دانلود کنید.
 • اشکالات کتاب توسط آقای حسینی update شده‌اند. فایل اشکالات کتاب حل تمرین را میتوانید از اینجا دانلود کنید.
 • کلاس امروز شنبه مورخ 1392/01/24 تشکیل نمی‌گردد.
 • خواهشا دقت کنید. من تمامی جزوات ترمهای قبل را در اینجا گذاشته‌ام. دقت کنید که منظور از 1-01 در واقع اولین جزوه‌ای است که از فصل اول داشتم و مثلا 50-03 سومین جزوه از فصل 5 است. بهترین کار این است که شما ابتدا کتاب دکتر عسکریان و سپس کتاب حل تمرین و سپس جزوات مربوط به آن فصل را بخوانید.
 • امتحانات شما از جزوه‌های ترم قبل، كتاب رله و حفاظت دكتر عسكريان ابيانه و حل‌تمرين آن می‌باشد. ضمنا در فصل فیوز یک جزوه دیگر در سایت گذاشته می‌شود که علاوه بر مراجع گفته شده باید خوانده شود.
 • عکس هاي‌حادثه رخ داده در واحد 3 نيروگاه ايرانشهر را مي‌توانيد از اينجا دانلود کنيد.
 • شماره استاندارد ANSI براي رله‌ها را مي‌توانيد از اينجا دانلود کنيد.
 • مرجع اين درس كتاب رله و حفاظت دكتر عسكريان ابيانه و حل‌تمرين آن است. البته در هر بخش يك جزوه اضافه نيز در هيمن صفحه قرار داده خواهد شد كه دانشجويان بايد آن جزوه را هم مطالعه كنند.
 • براي ديدن آموزش نرم‌افزارها اينجا كليك كنيد.
 • لطفا براي ديدن روش نمره دادن اینجا کليک کنيد. ضمنا در همين صفحه اطلاعات كاملي درباره ارشد و دكتري و دانشگاه و... مي‌توانيد بخوانيد.
 • سرفصلها و زمان امتحانات و ليست پروژه‌ها در اين ترم به شرح زير است:
  سرفصل دروس و جلسات به شرح زير است:
  موضوع فصل 1: پايه‌ها فصل 2: حفاظت اضافه‌جريان فصل 3: ترانس ولتاژ و جريان فصل 4: فيوز فصل 5: حفاظت ديستانس فصل 6: حفاظت تفاضلي فصل 7: حفاظت ژنراتور و ترانس و شينه فصل 8: حفاظت صنعتي
  برآورد جلسات 2 2 2 2 2 1 1 2
  جزوات و جلسات 1391-12-12
  1392-01-31
  1392-01-17 1392-02-08
  تاريخ امتحان 1: 1392/01/31 ساعت 13:30 تا 13:45 امتحان 2: 1392/02/14 ساعت 13:30 تا 14 پايان‌ترم: 1392/03/11 -

Power Systems Protection (91-2) (t)

RowName & FamilyIDFinal Grade: 3: 21
A01872131031 13.6
A02872131801 17.1
A03882131003 17.8
A0488213100520
A05882131006 17.1
A06882131007 18.5
A07882131011 15
A0888213101320
A09882131016 15
A10882131021 16.4
A11882131025 19.2
A12882131026 17.1
A13882131027 14.3
A1488213103510
A15882131038 19.2
A16882131039 13.6
A17882131040 19.2
A18882131701 15.7
A19882131702 17.8
A20882132003 17.8
A21882132006 17.8
A22882132008 15.7
A23882132010 18.5
A24882132011 17.1
A25882132012 17.8
A2688213201320
A2788213201420
 
Hint
n(number of student) a{(Average),(Average by Absent=9.75)} v{(Variance),(Variance by Absent=9.75)} f(number of failed student) b(number of absent student) m(maximum score) i(minimum score)
n(27) a{(17.09),(17.09)} v{(2.32),(2.32)} f(0) b(0) m(20) i(10)

'.Vertical bars chartVertical bars chart