Click Here to show/hide new changes:

Seminar (MSc) (90-2) (a)


  نكات جاري:
 • نمرات روز شنبه به آموزش ارسال می‌گردد. لطفا مدارک را بفرستید. نمرات در سایت هست.
 • به خاطر درخواستها، 1 ماه دیگر تمدید شد و آخرین زمان تحویل 1392/07/31 است.
 • یک تمدید برای سمینار در نظر گرفته شده است. آخرین زمان تحویل 1392/06/31 است.
 • دانشجویان عزیز، روز دفاع از سمینار تاریخ 1392/05/29 می‌‌باشد. لطفا روز قبل از آمدن این سایت را چک کنید که تاریخ عوض نشده باشد. ضمنا فصل‌بندی سمینار دانشجویانی که من استاد راهنمایشان نیستم باید بر اساس گفته‌های استاد راهنما باشد.
 • دانشجویان عزیز، اساتید راهنمای ورودیهای شما (مهر و بهمن 90) مشخص شده است. لطفا برای تعیین نمره سمینار خود کارهای زیر را انجام دهید:
 • کارها و مدارکی که باید در روز ارائه مورخ 1392/05/29 باید تحویل بدهید:
  • فایل سمینار به صورت پرینت و الکترونیکی 2 نمره: سمينار يعني ارائه فصل اول و دوم پايان‌نامه كه در اینجا ارائه شده است.
  • نمره استاد راهنما 16 نمره: پس از ارائه سمينار به استاد راهنماي مربوطه، استاد راهنماي شما نمره اي به شما خواهد داد. اين نمره از 16 نمره مي‌باشد. اين نمره توسط فرمي که از اينجا دانلود مي‌کنيد به اينجانب اعلام مي‌شود. در روز ارائه سمینار این فرم باید به همراهتان باشد.
  • فایل پاورپوینت و ارائه آن 2 نمره: براي اطلاع از استاندارد ارائه لطفا اینجا کليک کنيد.
 • هر دانشجو 10 دقيقه فرصت ارائه دارد. تمامی دانشجویان باید از ساعت 8 تا 14 در روز ارائه حضور داشته باشند.
 • نمره هر دانشجو در انتهای ارائه داده می‌شود و اشکلاتی که بابت آنها نمره کم شده است اعلام می‌گردد.

Seminar (MSc) (90-2) (a)

RowName & FamilyIDFinal Grade
B2990083083318.5
B3090087396619.5
B3190083734620
B3290086670419.5
B3390081763919.5
B3490127501319
B3590127698216
B3690127801819.5
B3790086589619
B3890081773619.5
B3990086247119
B4090081743319.5
B4190086586819.5
B4290081745020
 
Hint
n(number of student) a{(Average),(Average by Absent=9.75)} v{(Variance),(Variance by Absent=9.75)} f(number of failed student) b(number of absent student) m(maximum score) i(minimum score)
n(14) a{(19.14),(19.14)} v{(1.01),(1.01)} f(0) b(0) m(20) i(16)

'.Vertical bars chartVertical bars chart