Click Here to show/hide new changes:

Transient (MSc) (96-1)


    نكات جاري:
  • برای عضویت در کانال تلگرام وارد لینک زیر شوید
  • telegram.me/drfarzadrazavi
  • نمرات به طور کامل وارد شد.
  • لطفا برای دیدن روش نمره دادن اینجا کلیک کنید.
  • نمرات وارد شده از 50 نمره برای هر سوال است
موضوع
جزوات و جلسات
تاریخ


Transient (MSc) (96-1)

RowName & FamilyIDGradeFinal Grade: 4: 21
A1950289474(1: 50)+(2: 00+50)+(3: 00+50)+(4: 00+00+00+50)20
A2950209378(1: 50)+(3: 50+30)+(4: 00+00+30+40) 18
A3950098461(1: 40)+(2: 50+00)+(3: 20+50)+(4: 00+50+00+50)20
A4951380001(1: 50)+(2: 00+50)+(3: 00+50)+(4: 00+00+00+50)20
A5950179450(4: 50+30+25+50) 16.5
A6950012408(3: 00+50)+(4: 50+50+00+50)20
A7940124051(1: 35)+(4: 50+10+25+30) 12.25
A8950240543(4: 50+30+50+50) 19
A9950241101(4: 50+50+50+50)20
A10950102096(1: 50)+(2: 00+50)+(3: 00+50)+(4: 00+00+00+50)20
A11950165065(4: 50+40+25+50) 17.5
A12950222162(4: 50+50+35+50) 19.5
A13930391368(4: 50+50+40+35) 18.5
A14930480362(3: 10+50)+(4: 40+40+00+50) 19
A15930312121(4: 50+40+50+50) 20
A16950314569(2: 50+45)+(3: 00+50)+(4: 00+00+00+50)20
A17950325826(2: 50+50)+(3: 00+50)+(4: 00+00+00+50)20
A18930518849(3: 00+50)+(4: 50+50+00+45)20
A19940141133(4: 50+15+30+50) 15.25
A20930708941(4: 50+50+30+45) 18.5
 
Hint
n(number of student) a{(Average),(Average by Absent=9.75)} v{(Variance),(Variance by Absent=9.75)} f(number of failed student) b(number of absent student) m(maximum score) i(minimum score)
n(20) a{(18.7),(18.7)} v{(1.98),(1.98)} f(0) b(0) m(20) i( 12.25)

'.Vertical bars chartVertical bars chart